Dato for udgivelse
28 May 2014 13:29
Til
Importører mv.
Sagsnummer
14-2923715
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Anvendelse af valutakurser - told


Valutakurser kan hentes i Toldtariffen på: www.tarif.skat.dk under menuen "beregning af told" - "forespørgsel valutakurser".

Der er i Toldtariffen muligt at downloade et excel regneark med valutakurserne.

Valutakurserne, som anvendes til omregning af valuta i forbindelse med fortoldning, fastættes, den anden sidste onsdag i en måned, jf. Gennemførelsesbestemmelserne til Toldkodeks, Forordning 2454/93, artikel 169. Valutakurserne gælder for den følgende måned og vil blive offentliggjort i Toldtariffen dagen efter, at Nationalbanken har offentliggjort kurserne om onsdagen.

Hvis en kurs, der er noteret på en hvilken som helst onsdag i løbet af anvendelsesperioden, afviger med 5 % eller derover, erstatter den fra den følgende onsdag den tidligere offentliggjorte kurs og vil blive offentliggjort i Toldtariffen dagen efter, at Nationalbanken har offentliggjort kurserne om onsdagen.

BEMÆRK:

- Valutakoden for EURO, som skal anvendes i forbindelse med fortoldning har i Toldtariffen koden "EUC".

- Valutakoden "EUR" anvendes i Toldtariffen i forbindelse med omregning af toldsatser. Valutakursen med koden EUR vises kun som info i Toldtariffen.