Dato for udgivelse
04 Jun 2014 14:14
Til
Virksomheder beskæftiget med told
Sagsnummer
14-2926370
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Tidspunktet for starten af udlægningen den 5. juni 2014 ændres således, at Toldsystemerne (produktion) vil være utilgængelige fra kl. 12 til ca. 19


Udlægningen der har været meldt ud tidligere, bl.a. på SKATs hjemmeside under "Driftsmeddelser og status på toldsystemer" er ændret således, at starttidspunktet for udlægningen og nedetiden af systemerne vil være kl. 12.

Der henvises i øvrigt til informationerne på "Driftsmeddelser og status på toldsystemer",da det er hér planlagte nedlukninger annonceres og ikke via Nyhedsbreve.

Samtidig gøres opmærksom på muligheden for at tilmelde sig RSS feeds på driftsmeddelelser, således at brugerne automatisk opdateres med nyhederne.