Dato for udgivelse
06 Jun 2014 16:54
Til
Virksomheder beskæftiget med told
Sagsnummer
14-2926370
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Dette Nyhedsbrev giver en kort beskrivelse af de væsentlige virksomhedsvendte rettelser/forbedringer, der er gennemført ved udlægningen på Toldsystemerne den 5. juni 2014.


I forbindelse med udlægningen den 5. Juni 2014, er der sket følgende ændringer af større betydning for virksomhederne:

Rettelser i import

Angivelser går ikke længere automatisk i LøbOpbyg.

Angivelserne gik i nogle tilfælde i stå og gav kommunikationsfejl ved statuskode 01, 02, 03 og 12, dette er løst.

Visse angivelser indsendt ved filoverførsel fik ikke frigivelsessvar, dette er nu rettet.

Det bliver nu igen vist i historikken, at en angivelse er antaget. Det har desværre vist sig efterfølgende at dette vises 3 gange. Det har dog udelukkende kosmetisk betydning og påvirker ikke funktionaliteten.

Standardfortoldninger hvor der skulle ske en manuel behandling hang i visse situationer, dette er nu løst.

I visse print blev æ, ø og å vist som mærkelige tegn, det vises nu korrekt.

Der blev ikke sendt svarkode 1110 eller 5046 til filindsender, hvis der var fejl i det angivne bevillingsnummer. Dette er nu løst.

Rettelser i export

Visse udenlandske angivelser er ikke kommet videre fra statuskode 50 til statuskode 51, dette er nu løst.

Udpassagedato samt kontrolresultat blev ikke altid overført til udpassageprintet i et EAD når angivelsen blev flyttet til status 70, ved indsættelse af udpassageattest. Fremover vil både udpassagedato samt kontrolresultat fremgå  af udpassageprintet i et EAD.

Der er blevet implementeret følgende nye svartekstkoder: 

 • 6517 = Eksportørens EORI nummer er ikke valid
 • 6518 = Klarererens EORI nummer er ikke valid
 • 6519 = Repræsentantens EORI nummer er ikke valid
 • 6520 = Indtastet AEO certifikat er ikke gyldig
 • 6521 = Der er opstået en systemfejl i EORI valideringen
 • 6522 = EORI service er ude af drift
 • 6523 = Der opstod timeout under EORI valideringen

Der er blevet implementeret følgende nye dokumentkoder under "transportdokumenter":

 • Y022 Afsender/eksportør (AEO-Certifikatnummer)
 • Y023 Modtager (AEO-Certifikatnummer)
 • Y024 Klarerer (AEO-Certifikatnummer)
 • Y025 Repræsentant (AEO-Certifikatnummer)

Dette betyder, at det fremover er muligt at angive virksomhedens AEO-status i rubrik 44.5. Dette gøres ved, at angive den relevante dokumentkode i feltet "kode" og AEO-certifikatets bevillingsnummer i feltet "nummer"

Dokument kode N651 Administrativt ledsagedokument (EMCS) udgår

Alle koderne er opdateret på Eksportsystemets hjemmeside.

Når der anvendes procedurekode 10 00 999 er det fremover kun muligt at anvende en af nedennævnte 3 varekoder:

9905 00 00 - Personlige ejendele tilhørende fysiske personer, der flytter deres sædvanlige opholdssted
9919 00 00 - Følgende varer, bortset fra ovennævnte varer:

 • Løsøre og bohave tilhørende en person, der flytter sit sædvanlige opholdssted som følge af indgåelse af ægteskab; personlige ejendele erhvervet ved arv.
 • Elevers og studerendes personlige udstyr, undervisningsmateriale og bohave
 • Ligkister, askeurner og udsmykningsgenstande til grave
 • Varer til velgørende eller filantropiske organisationer og varer til katastroferamte

9990 99 99 - Varer til udstilling, demonstration og lign.