Hvis de indsamlede personoplysninger på et senere tidspunkt anvendes til andre formål end dem, de oprindeligt blev indsamlet til, skal den dataansvarlige oplyse den registrerede om disse nye formål. Se DBF artikel 13, stk. 3, og DBF artikel 14, stk. 4.

Det betyder i praksis, at den dataansvarlige skal opfylde oplysningspligten over for den registrerede på ny, når allerede indsamlede oplysninger anvendes til et nyt formål. Disse oplysninger skal gives på samme måde, som det er beskrevet ovenfor.

Den dataansvarlige kan undlade at iagttage dette krav om ny oplysningspligt, når den nye behandling sker på baggrund af regler fastsat efter DBL § 5, stk. 3. Se DBL § 23.

Undtagelsen gælder dog ikke, hvis det nye formål er sammenstilling eller samkøring af oplysninger i kontroløjemed. I disse situationer skal oplysningspligten således fortsat iagttages.