Dato for udgivelse
23 Jun 2014 09:27
Til
Virksomheder med tilladelser til godkendt afsender, godkendt modtager og bevilling til godkendt frembydelsessted - udførsel
Sagsnummer
14-2926470
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

SKAT nedsætter fristen for forudanmeldelse ved anvendelse af forsendelsesordningen samt fritager virksomheden fra kravet om forudanmeldelse ved udførsel af varer fra et godkendt frembydelsessted.


Ændring af krav til forudanmeldelsesfristen

SKAT lemper på kravet om forudanmeldelse på de godkendte ordninger.

Godkendt afsender og godkendt modtager

Der er i virksomhedernes nuværende tilladelser til henholdsvis godkendt modtager og godkendt afsender, anført individuelle frister for forudanmeldelse af forventede forsendelser.

Fristerne for indgivelse af forudanmeldelser nedsættes nu generelt til 15 minutter gældende for begge godkendte ordninger og for alle godkendte adresser optaget i tilladelserne.

Godkendt frembydelsessted - udførsel

Virksomheder med bevilling til godkendt frembydelsessted - udførsel fritages fra kravet om forudanmeldelse.

Af systemtekniske årsager skal der dog i e-Eksport fortsat indsættes forventet ekspeditionstidspunkt, før der kan indsættes faktisk ekspeditionstidspunkt.

Generelt

Ovenstående ændringer af forudanmeldelsesfristen gælder for alle udstedte tilladelser til godkendt afsender, godkendt modtager og bevillinger til godkendt frembydelsessted - udførsel, uanset om der står angivet en anden frist i tilladelsen/bevillingen.

Ændringen gælder dog ikke for bevilling til godkendt frembydelsessted - udførsel, hvis der udføres landbrugsvarer med eksportrestitution eller sukker produceret uden for kvote. Her gælder fortsat, at varerne skal forudanmeldes senest 24 timer inden indladningstidspunktet. 

Ændringen gælder endvidere ikke for bevillinger til hjemstedsordningen, hvor der er et lovbestemt krav om forudanmeldelse.