Dato for udgivelse
24 Jun 2014 09:44
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
14-3278200
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nye tariferingsforordninger og ny supplerende bestemmelse til KN


Kommissionen har den 10. juni 2014 udstedt forordning (EU) nr. 626/2014 (offentliggjort i EU-Tidende nr. L 174 af 13. juni 2014) om indsættelse af supplerende bestemmelse 12 til kapitel 22 i den kombinerede nomenklatur. Den nye supplerende bestemmelse vedrører blandinger af ethanol, som anvendes som råvare til fremstilling af brændstoffer til motorkøretøjer.

Forordningen træder i kraft den 30. juni 2014.

Kommissionen har desuden den 12. juni 2014 vedtaget følgende forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning (EU) nr. 646/2014 vedrørende tarifering af et produkt af stål med et kropsstykke, som delvist er med gevind og delvist beklædt med plast under pos. 7318 19 00.
  • Forordning (EU) nr. 647/2014 vedrørende tarifering af et cylindrisk hult produkt af aluminium under pos. 7609 00 00.

Disse forordninger er offentliggjort i EU-Tidende L178 af 18. juni 2014 og træder i kraft den 8. juli 2014.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen, som følge af de vedtagne forordninger.

BTO'er, der påvirkes af forordning (EU) nr. 626/2014, kan ikke benyttes efter 30. juni 2014, selvom der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

BTO'er, der påvirkes af en tariferingsforordning, kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 måneder, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

Med venlig hilsen

Tariferingscentret