Dato for udgivelse
26 Jun 2014 12:55
SKM-nummer
SKM2014.463.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-110305
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi.
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002 med henblik på at få rettet grundværdien.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit H.A.3

Vurderingsmyndigheden er blevet gjort opmærksom på, at grundværdien ved vurderingen pr. 1. januar 2002 ikke er ansat på grundlag af de korrekte bebyggeregulerende bestemmelse, idet der ikke er taget hensyn til de tinglyste skødeservitutter på ejendommen.

Ejendommen, som er en beboelsesejendom med 270 lejligheder, har et matrikulært areal på 37.908 m². Ejendommen består af 2 matrikler, som er handlet selvstændig ved skøder fra henholdsvis 1948 og 1959. Af skøderne fremgår blandt andet, at den maksimalt tilladte bebyggelse for de 2 matrikler udgør i alt 18.035 m². Der foreligger romertalsdeklarationer for begge matrikler.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002:

Grundværdi: 35.254.400 kr. ændres til 28.203.600 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 1. maj 2007 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.