Dato for udgivelse
26 Jun 2014 15:08
SKM-nummer
SKM2014.465.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-0217567
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi.
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002 med henblik på at få rettet grundværdien.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit H.A.3

Vurderingsmyndigheden er blevet gjort opmærksom på, at grundværdien ved vurderingen pr. 1. januar 2002 ikke er ansat på grundlag af de korrekte bebyggeregulerende bestemmelse, idet der ikke er taget hensyn til de tinglyste skødeservitutter på ejendommen.

Ejendommen, som er en beboelsesejendom med 162 lejligheder, har et matrikulært areal på 16.948 m².

Ejendommen består af 2 matrikler, som er handlet ved skøde fra 1943. Af skødet fremgår blandt andet, at den maksimalt tilladte bebyggelse for de 2 matrikler udgør i alt 8634 m². Der foreligger romertalsdeklarationer for begge matrikler.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002:

Grundværdi: 15.761.600 kr. ændres til 13.660.100 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 5. oktober 2007 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.