Dato for udgivelse
26 Jun 2014 15:18
SKM-nummer
SKM2014.468.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-109667
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. januar 2002 med henblik på at få rettet grundværdien.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit H.A.3.

Vurderingsmyndigheden er blevet gjort opmærksom på, at grundværdien ved vurderingen pr. 1. januar 2002 ikke er ansat på grundlag af de korrekte bebyggeregulerende bestemmelse, idet der ikke er taget hensyn til de tinglyste skødeservitutter på ejendommen.

Ejendommen, som er en privat institutions- og serviceejendom, har et matrikulært areal på 3.919 m².

Ejendommen er handlet ved skøde fra 1947. Af skødet fremgår blandt andet, at den maksimalt tilladte bebyggelse for ejendommen udgør i alt 1.420 m². Der foreligger romertalsdeklaration for matriklen.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002:

Grundværdi: 3.363.700 kr. ændres til 1.905.800 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 2. maj 2007 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.