Dato for udgivelse
26 Jun 2014 15:10
SKM-nummer
SKM2014.466.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-107493
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2004 med henblik på at få rettet grundværdien.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit H.A.3.

Vurderingsmyndigheden er blevet gjort opmærksom på, at grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2004 ikke er ansat på grundlag af de korrekte bebyggeregulerende bestemmelse, idet der ikke er taget hensyn til de tinglyste skødeservitutter på ejendommen.

Ejendommen, som er en beboelses- og forretningsejendom med 746 lejligheder, har et matrikulært areal på 51.567 m². Ejendommen består af 3 matrikler, som er erhvervet i 1962. Af skøderne fremgår blandt andet, at den maksimalt tilladte bebyggelse for de 3 matrikler udgør i alt 61.644 m². Der foreligger romertalsdeklarationer for alle matrikler.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2004:

Grundværdi: 119.144.300 kr. ændres til 94.086.400 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 28. april 2007 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.