Dato for udgivelse
02 Jul 2014 11:46
Til
Importører mv.
Sagsnummer
10-161433
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1389/2011 om indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af trichlorisocyanursyre med oprindelse i Folkerepublikken Kina, for så vidt angår en ny eksportør, om ophævelse af tolden for så vidt angår importen  fra en eksportør i dette land og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Komissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 727/20014 offentliggjort i EU-Tidende  L 192 af 1. juli 2014 indledt en en fornyet undersøgelse af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 1389/2011  i  henhold til artikel 11, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1225/2009 med henblik på at fastslå, om og i hvilket omfang importen af trichlorisocyanursyre og tilberedninger heraf, også kaldet "symclosen" i den internationale fællesbenævnelse (INN) (varekode 2933 69 80 70 og 3808 94 20 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) som fremstilles og sælges til eksport til Den Europæiske Union af Juancheng Kantai Chemical (A101), skal være omfattet af den antidumpintold, der er inført ved forordning (EU) nr. 1389/2011 og ophævet tolden for så vidt angår importen fra eksportøren og gjort denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår ophævelse af tolden for A101 og registreringen henvises til teksten i gennemførelsesforordning (EU) nr. 727/2014.

Forordningen træder i kraft 2. juli 2014