Dato for udgivelse
17 Jul 2014 12:44
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
14-3533314
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Nye tariferingsforordninger og ændring af FBKN


Kommissionen har henholdsvis den 10. og 11. juli 2014 vedtaget følgende forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning (EU) nr. 761/2014 vedrørende tarifering af et produkt til vask af hår og hud under pos. 3401 30 00.
  • Forordning (EU) nr. 764/2014 vedrørende tarifering af kosttilskud indeholdende glucosamin under pos. 2106 90 92.
  • Forordning (EU) nr. 765/2014 vedrørende tarifering af blanding af frosne frugter under pos. 0811 10 90.
  • Forordning (EU) nr. 766/2014 vedrørende tarifering af produkter beregnet til at skylle øjne i tilfælde af en ulykke under pos. 3307 90 00.
  • Forordning (EU) nr. 767/2014 vedrørende tarifering af en nudelret under pos. 1902 30 10. Ifølge Kommissions opfattelse skal nudelret forstås bredt som alle fødevaretilberedninger af nudler, og det omfatter derfor også nudelsuppe.  

Disse forordninger er offentliggjort i EU-Tidende henholdsvis L 207 af 15. juli 2014 (for forordning nr. 761/2014) og L 209 af 16. juli 2014 (for de øvrige) og træder i kraft henholdsvis den 4. og 5. august 2014.

 

Kommissionen har desuden vedtaget en ændring af Forklarende Bemærkninger til KN vedr. KN kode 3301 12 10 til 3301 19 80 vedrørende begrebet "deterpeniseret".

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende nr. C 225 af 16. juli 2014.

 

Kommissionen har endvidere vedtaget, at de Forklarende Bemærkninger til KN vedr. KN kode 0304 11 10 samt KN kode 0304 19 01 til 0304 19 39 vedrørende filet udgår.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende nr. af C 227 af 17. juli 2014.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en tariferingsforordning eller de Forklarende Bemærkninger kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 måneder og 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingcentret