Ændringer af tallene i en momsangivelse kan efter indsendelse kun foretages gennem ændring af angivelsen og ikke ved tilpasning af en efterfølgende angivelse. Se ML § 66 g, stk. 2, og artikel 61, stk. 1, i momsforordningen.

Bemærk, at bestemmelserne ikke ændrer ved udgangspunktet efter dansk ret. Heller ikke efter dette udgangspunkt kan der rettes i oplysningerne i en momsangivelse ved en tilpasning af angivelsen for en senere periode. Der skal indsendes en rettelsesangivelse eller genoptagelsesanmodning for den periode, som ændringen vedrører (kan periodiseres til). Se f.eks. A.A.8.3.1.1.4 Beregning af fristen.

Se også

  • A.A.8.3 Ændringer vedrørende moms og afgifter
  • D.A.7 Momspligtens indtræden (periodisering)