Indenfor en periode på tre år fra angivelsesfristen for den oprindelige angivelse skal ændringer til den oprindelige angivelse (rettelsesangivelser) indsendes elektronisk til identifikationsmedlemslandet. Se momsforordningens artikel 61, stk. 2.

Forbrugsmedlemslandets regler om ansættelser og ændringer bevares imidlertid. Se momsforordningens artikel 61, stk. 2.

Det vil med andre ord sige, at momsforordningen i artikel 61, stk. 2, alene påbyder, at rettelsesangivelser indsendes på en bestemt måde indenfor perioden på tre år fra angivelsesfristen for den oprindelige angivelse. Derimod er det stadig forbrugsmedlemslandenes genoptagelsesregler, der i øvrigt finder anvendelse.

Bemærk

►Bemærk, at uanset artikel 61, stk. 2, skal rettelsesangivelser fra afgiftspligtige personer i UK og rettelsesangivelser fra afgiftspligtige personer i (de øvrige) EU-lande - for så vidt angår elektronisk leverede ydelser, teleydelser og radio- og tv-spredningsydelser leveret i UK - indgives/indsendes senest den 31. december 2021. Se "Brexit - overgangsregler" i "Definition: EU´s momsområde" i afsnit D.A.2.2.◄ 

Se også

Se også afsnit A.A.8.3 Ændringer vedrørende moms og afgifter.