Hvis en afgiftspligtig person:

a) ophører med at anvende en af særordningerne

b) udelukkes fra en af særordningerne, eller

c) i overensstemmelse med artikel 57f ændrer identifikationsmedlemsland,

skal den endelige momsangivelse og tilhørende betaling samt eventuelle ændringer af tidligere angivelser, eller for sen indsendelse af tidligere angivelser og tilhørende betalinger indsendes eller foretages til det medlemsland, der var identifikationsmedlemsland på tidspunktet for ophøret, udelukkelsen eller ændringen. Se momsforordningens artikel 61a.

Bemærk

Bemærk, at artikel 61a må læses i sammenhæng med artikel 61, stk. 2. Dvs. at indgivelse af rettelsesangivelser og for sene angivelser til det tidligere identifikationsmedlemsland kun kan ske indenfor perioden på tre år fra angivelsesfristen for den oprindelige angivelse.

Bemærk, at bestemmelsen alene er en teknisk bestemmelse om måden for indsendelse af rettelsesangivelser og for sene angivelser. Forbrugsmedlemslandenes evt. bestemmelser om bøder, gebyrer, strafrenter berøres derfor - efter skattestyrelsens opfattelse - ikke af bestemmelsen.

Se også

  • Afsnit D.A.16.2.4.5 om ændringer og særligt omtalen af skifte af identifikationsmedlemsland i EU-ordningen.
  • Afsnit D.A.16.2.4.6 om tvangsafmeldelse og udelukkelse
  • Afsnit D.A.16.2.4.7 om frivillig afmeldelse