En skattemyndighed kan afvise formodninger, der er fremsat i henhold til momsforordningens artikel 24c (Anden udlejning af transportmidler end korttidsudlejning), når der er tegn på fejlagtig anvendelse eller misbrug fra leverandørens side. Se momsforordningens artikel 24d, stk. 2.

Se også