Dato for udgivelse
22 Jul 2014 09:47
Til
Virksomheder beskæftiget med import og export
Sagsnummer
14-3558515
Resumé

Nye tariferingsforordninger


EU-kommissionen har d 10 juli vedtaget følgende forordninger for tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur.

Forordning (EU) 757/2014 vedrørende tarifering af stålæske med låg og håndtag under 7326 90 98

Forordning (EU) 758/2014 vedrørende tarifering af cirkelformet produkt af silikone under 3926 9097

Forordning (EU) 759/2012 vedrørende tarifering af ikke-selvkørende maskine(såkaldt strandrenser) 8479 10 00

Forordning (EU) 760/2014 vedrørende tarifering af cylinderformet beholder af plast med lampeolie og væge 9405 50 00

Forordningerne er offentliggjort i EU-Tidende L207 af 15 juli 2014 og træder i kraft 4 august 2014.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en tariferingsforordning eller de Forklarende Bemærkninger kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 måneder og 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 Med venlig hilsen

Tariferingcentret