Dato for udgivelse
05 Aug 2014 15:09
Til
Pensionsinstitutter
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Der er i den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale aftalt en ændring. Ændringen betyder, at Danmark i fremtiden skal opkræve PAL-skat på vegne af Grønland.

Fra og med indkomståret 2013 skal pensionsinstitutter sende oplysninger til SKAT om den del af den samlede PAL-skat som vedrør pensionskunder der er bosiddende i Grønland.


PAL-skat for personer bosat i Grønland

Der blev den 20. februar 2012 aftalt et tillæg til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale.

Aftalen indeholder ændringer i PAL-skatten der betyder, at Danmark i fremtiden skal opkræve PAL-skat på vegne af Grønland.

Hvad betyder det
Det betyder at der, i henhold til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsoverenskomst, fra og med indkomståret 2013 ikke længere kan være PAL-skattefritagelser for personer bosiddende i Grønland.

PAL-skatten for personer bosiddende i Grønland er en del af den PAL-skat, som pensionsinstitutterne indberetter og indbetaler i den ordinære angivelse af PAL-skat.

SKAT har derfor brug for, at pensionsinstitutterne oplyser, hvor stor en andel af den samlede PAL-skat, som vedrører kunder, der er bosiddende i Grønland.

De enkelte pensionsinstitutter har ikke nødvendigvis sikker viden om hvilke kunder, der er bosiddende i Grønland. Pensionsinstitutterne vil derfor modtage en mandtalsliste fra SKAT med de cpr-numre, som vi ønsker PAL-skatten oplyst for.

Hvordan bliver processen
Opgaven med at overføre PAL-skatten til Grønland er relativt lille. Det forventes derfor, at processen med information til og fra SKAT gennemføres manuelt i en forsøgsperiode på 1-2 år. Erfaringerne fra denne proces kommer til at danne grundlag for at etablere den endelige proces.

SKAT vil som udgangspunkt sende mandtalslister til pensionsinstitutterne via sikker mail og modtage svar ad samme vej.

Den manuelle fremgangsmåde i forsøgsperioden afviger fra retningslinjerne i den gældende bekendtgørelse. Der vil derfor blive udsendt en ny bekendtgørelse inden processen kan gennemføres.

Forventet tidsplan
I fjerde kvartal sender SKAT mandtalslisten til pensionsinstitutter med grønlandske kunder. Sammen med listen følger også en vejledning i, hvordan angivelse skal ske.

Fra SKAT sender mandtalslisten vil pensionsinstitutterne have ca. en måned til at sende SKAT følgende oplysninger:
- Summen af PAL-skat for de grønlandske kunder (et samlet beløb).
- Det faktiske antal kunder som indgår i summen.
- Pensionsinstituttets cvr-nr.
- Det indkomstår, som PAL-skatten vedrører.

Sikker mail
For at anvende sikker mail kræves det, at SKAT har fået oplyst en mailadresse, som vi kan sende krypterede mails til. Oplysning om hvilken sikker mailadresse, et institut ønsker at anvende, kan sendes til raadgiver@skat.dk Hvis vi ikke har modtaget en sikker mail-adresse vil mandtalslisten blive sendt på papir.