Dato for udgivelse
15 Aug 2014 15:59
Til
Til EU virksomheder, der opererer i eller investerer i Krim/Sevastopol
Sagsnummer
14 - 3859368
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

EU-Kommissionen har offentliggjort et informationsdokument udarbejdet af EU-Udenrigstjenesten til oplysning om handelsmæssige risici i forbindelse med den økonomiske og finansielle situation i Krim/Sevastopol set i lyset af EU's ikke-anerkendelse af Ruslands ulovlige annektering af området.


EU-Kommissionen har offentliggjort et informationsdokument udarbejdet af EU-Udenrigstjenesten til oplysning om handelsmæssige risici i forbindelse med den økonomiske og finansielle situation i Krim/Sevastopol set i lyset af EU's ikke-anerkendelse af Ruslands ulovlige annektering af området.

 

I dokumentet redegør Kommissionen for den nuværende situation i Krim/Sevastopol og for EU's holdning til denne. Der bliver især lagt vægt på forskellen mellem russisk lovgivning og den ukrainske og hvilken betydning det kan få for EU's operatører.

 

Derudover lister Kommissionen i bilaget til dokumentet de økonomiske, finansielle og handelsmæssige tiltag, som EU har vedtaget vedrørende Krim og som EU's operatører skal være opmærksomme på, hvis de har økonomiske interesser i landet.

 

Dokumentet kan hentes her : Information note to EU-business operating and/or investing in Crimea/Sevastopol 

Det skal understreges, at Kommissionen pointerer, at indholdet løbende revideres i takt med udviklingen i Krim/Sevastopol.