Dato for udgivelse
18 Aug 2014 09:47
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
14-3880775
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nye tariferingsforordninger


Kommissionen har d 8 august 2014 vedtaget følgende forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

Forordning (EU) nr 873vedrørende tarifering af 2 minipumper under position 8414 20 80

Forordning (EU) nr 874 vedrørende tarifering af tekstilovertræk til dæk ved kørsel i sne under position 6307 90 98

Forordning (EU) nr 875 vedrørende tarifering af LED-modul (del til videovæg) under posotion 8529 90 92

Forordning (EU) nr 876 vedrørende tarifering af actionskamera under position 8525 80 99

Forordning (EU) nr 877 vedrørende tarifering "LCD-videovæg display" under position 8529 90 92

Disse forordninger er offentliggjort i EU-Tidende  L 240 af 13. august 2014 og træder i kraft den 28. august 2014. 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en tariferingsforordning eller de Forklarende Bemærkninger kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 måneder og 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.