Dato for udgivelse
26 Aug 2014 13:07
Til
Forhandlere, synshaller og andre operatører
Sagsnummer
14-3897958
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Her kan du bl.a læse om, at sagsbehandlingstiden på Motors sager er faldet, at SKAT udvider antallet af pristjek og lidt om, hvad du (som operatør) skal huske, når du anmelder, registrerer og afmelder køretøjer.


Indholdet i nyhedsbrevet:

  • Sagsbehandlingstiden er faldende - også for nedvejningssagerne
  • Pristjek af selvanmeldte køretøjer bliver udvidet
  • HUSK, at afmelde de biler I (som forhandlere) køber 
  • SKAT fastsætter værdien på veterankøretøjer, brugte busser og autocampere
  • Det er kun den originale registreringsattest, som kan bruges
  • Det kræver nummerplader at afmelde
  • Legitimation og fuldmagt
  • Nyt om klausulerede køretøjer 

Sagsbehandlingstiden er faldende - også for nedvejningssagerne

Henover forår og sommer har sagsbehandlingstiden på Motors sager været stigende, men nu er udviklingen vendt og vi har igen en forventet sagsbehandlingstid på vores importsager på op til 3 uger.

Også på nedvejningssagerne er der - inden for kort tid - udsigt til en kortere sagsbehandlingstid på forventet 2 måneder i stedet for 3.

Pristjek af selvanmeldte køretøjer bliver udvidet

SKAT har løbende bedt om materiale og efterprøvet de værdier, som er fastsat af de registrerede forhandlere. Denne opgave bliver nu prioriteret. Det betyder, at der vil blive indkaldt materiale på flere køretøjer i fremtiden. Samtidig vil vi begynde at gennemgå et større antal køretøjer fra enkelte virksomheder for at sikre, at virksomhederne følger de gældende retningslinjer.

SKAT vil sikre, at alle virksomheder prisfastsætter køretøjer ensartet og realistisk i forhold til markedet, og dermed medvirke til at skabe lige vilkår for alle.

HUSK at afmelde de biler I (som forhandlere) køber

Det er vigtigt, at I husker at få ejerskiftet eller afmeldt de køretøjer, som I køber brugt. På denne måde slipper både I og SKAT for henvendelser fra de tidligere ejere, som stadig får opkrævninger på fx vægtafgift.

Hvis et registreret køretøj skifter ejer eller bruger, har den nye ejer pligt til snarest muligt at anmelde køretøjet til registrering dog senest 3 uger efter ejer- eller brugerskiftet, medmindre køretøjet afmeldes forinden.

Det kunne fint gøres som en del af selve handlen, så det bliver en fast kutyme, at et køretøj bliver afmeldt samtidig med, at det bliver købt.

SKAT fastsætter værdien på veterankøretøjer, brugte busser og autocampere

Det skal præciseres, at det kun er SKAT, der er bemyndiget til at fastsætte værdien på veterankøretøjer, brugte busser og autocampere.

Det fremgår direkte af Bekendtgørelsen om registreringsafgift (§ 39), at forhandlere, som er registreret for registreringsafgift, som udgangspunkt må fastsætte værdien på alle køretøjer, bortset fra:

  1. Brugte køretøjer, som nævnt i registreringsafgiftslovens § 5 a (Busser og autocampere).
  2. Køretøjer, der er mere end 35 år gamle (veterankøretøjer).

Hvis SKAT konstaterer, at en virksomhed har fastsat værdien på et af de køretøjer, som er nævnt ovenfor, vil SKAT i første omgang sende en påmindelse til virksomheden, om at de ikke må gøre det. Sker det gentagne gange, vil SKAT foretage yderligere skridt i forhold til virksomheden.

Det er kun den originale registreringsattest, som kan bruges

I nogle tilfælde er det sket, at et køretøj er blevet omregistreret på grundlag af en kopi af en registreringsattest. Det er ikke tilladt.

Det skal være den originale registreringsattest, som danner grundlag for en registrering.

Er registreringsattesten bortkommet, kan den registrerede ejer af køretøjet bestille en erstatningsattest i Motorregistret. Der er mere information herom på skat.dk --> Motor --> Omregistrering --> Registreringsattest.

Det kræver nummerplader at afmelde

Der er set eksempler på, at operatører afmelder køretøjer, selvom de ikke har nummerpladerne. Det er ikke tilladt. Nummerpladeoperatører må kun afmelde køretøjer og sætte hak ud for "med plader", hvis de er i besiddelse af de fysiske nummerplader.

Legitimation og fuldmagt

Legitimation
Kunden skal kunne legitimere sig i form af billedlegitimation, så der ikke kan opstå tvivl om kundens identitet. Det kan være kørekort, pas eller lignende.

Fuldmagt
Den, der er i besiddelse af registreringsattesten for køretøjet, anses for bemyndiget af ejeren til at anmelde køretøjet til registrering.

Hvis anmelderen af et ejerskifte ikke er ejer af køretøjet (og ikke skal registreres som ejer af køretøjet), skal der fremvises en fuldmagt og anmelderen skal legitimere sig. 

Hvis ejeren af et køretøj ønsker at få registreret en anden person som bruger, skal der fremvises en fuldmagt fra den nye bruger.

Nyt om klausulerede køretøjer

Den 11. juni 2014 blev en ny version af motorregisteret sat i drift. En af ændringerne var, at registrerede forhandlere - der samtidig er nummerpladeoperatører - fik mulighed for selv at sætte klausul på udvalgte køretøjer.

Du læse mere herom i nyhedsbrevet fra den 10. juni 2014.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Motor.