Dato for udgivelse
20 Aug 2014 13:34
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-3921581
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ophævelse af den endelige antidumpingtold på importen af aktivt kul i pulverform med oprindelse i Folkerepublikken Kina efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 898/2014 ophævet den endelige antidumpingtold på importen af aktivt kul i pulverform (toldtariffens pos. 3802 10 00 20) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår ophævelse af antidumpingtolden henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 898/2014.

Forordningen træder i kraft den 20. august 2014.