Dato for udgivelse
25 Aug 2014 08:55
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
14-3949337
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af Forklarende Bemærkninger til KN vedr. KN kode 2403 10 10 og 2403 10 90 samt ændring af Forklarende Bemærkninger til KN vedr. KN kode 8302 20 00.


Kommissionen har vedtaget en ændring af Forklarende Bemærkninger til KN vedr. KN kode 2403 10 10 og 2403 10 90 vedr. tobaksaffald, der kan ryges.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende nr. C 244 af 26. juli 2014.

 

Kommissionen har endvidere vedtaget en ændring af de Forklarende Bemærkninger til KN vedr. KN kode 8302 20 00 vedrørende møbelruller.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende nr. af C 272 af 20. august 2014.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af ændringerne i de Forklarende Bemærkninger kan dog fortsat benyttes i en periode på 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret