Dato for udgivelse
26 Aug 2014 15:10
SKM-nummer
SKM2014.588.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0080049
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi ændret areal
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2008 med henblik at anvende det korrekte matrikulære areal i grundværdiberegningen.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.1.

Ejer har anmodet om at få genoptaget grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2008, idet vurderingen ikke er ansat på grundlag af det korrekte areal. Ved tinglysningen er grundens areal registreret med for mange kvadratmeter, idet en matrikel, der ejes af Vejle kommune, fejlagtigt er medtaget. Fejlen berigtiges ved tinglysning af 31. januar 2011.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008 ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Grundværdi:  63.093.600 kr. ændres til 40.432.300 kr.
Omberegnet grundværdi:  49.072.800 kr. ændres til 31.447.300 kr.

 Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 1. januar 2010 for beregningen af grundskyld.