Dato for udgivelse
28 Aug 2014 12:53
SKM-nummer
SKM2014.594.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
12-120629
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2006 med henblik på at få ændret grundværdien.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 2 og 3
Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.

Ejer har anmodet om at få genoptaget grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2007 (basisåret), idet vurderingen ikke er ansat på grundlag af de korrekte bebyggelsesregulerende bestemmelser, da der ikke ved vurderingen er taget hensyn til byplanvedtægt nr. 36, og den i § 1, litra A oplyste udnyttelsesgrad. Ved grundværdiberegningen har SKAT anvendt en bebyggelsesprocent på 255, som rettelig skal være 150.

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2006 (basisår 2007):

Grundværdi: 2.742.300 kr. ændres til 1.613.100 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 11. maj 2009 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.