Dato for udgivelse
04 Sep 2014 12:58
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-4065599
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
01.07.2014
8714 91 30 23     Tekst ændret til:
------Ophængte forgafler i aluminium til brug ved fremstilling af cykler
33 ------Ophængte forgafler i aluminium til brug ved fremstilling af cykler
70 -----Ophængte forgafler i aluminium til brug ved fremstilling af cykler
03.09.2014
0813 50 39 30 Udgår og erstattes af:
0813 50 39 60 ----Med indhold af pistacienødder 6,4%
70 ----Med indhold af hasselnødder 6,4%
0813 50 91 30 Udgår og erstattes af:
0813 50 91 60 ----Med indhold af pistacienødder 8%
70 ---- Med indhold af hasselnødder 8%
0813 50 99 30 Udgår og erstattes af:
0813 90 99 60 ----Med indhold af pistacienødder 9,6%
70 ----Med indhold af hasselnødder 9,6%
1106 30 90 20 Udgår og erstattes af:
1106 30 90 40 ---Af hasselnødder 8,3%
50 ---Af pistacienødder 8,3%
1515 90 99 -----I fast form, i andre pakninger; i flydende form:
20 ------Hasselnøddeolie 9,6%
92 ------Vegetabilsk olie, raffineret, med et indhold af arachidonsyre på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent, eller et indhold af docosahexaensyre på 35 vægtprocent og derover, men ikke over 50 vægtprocent 9,6%
99 ------Andre varer 9,6%
2007 10 10 15 Udgår og erstattes af:
2007 10 10 50 ---Figenmasse 24% + 0,042 EUR pr kg
60 ---Pistaciemasse 24% + 0,042 EUR pr kg
70 ---Hasselnøddemasse 24% + 0,042 EUR pr kg
2007 10 99 15 Udgår og erstattes af:
2007 10 99 20 ----Figenmasse 24%
30 ----Pistaciemasse

24%

40 ----Hasselnøddemasse 24%
2007 99 39 11-13      Udgår og erstattes af:   
2007 99 39 ------Figenmasse:
01 -------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 EUR pr kg
02 -------I andre tilfælde 24% + 0,230 EUR pr kg
------Pistaciemasse:
03 -------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 EUR pr kg
04 -------I andre tilfælde 24% + 0,230 EUR pr kg
------Hasselnøddemasse:
05 -------Med indhold af sukker på under 70 vægtprocent 24% + 0,230 EUR pr kg
06 -------I andre tilfælde 24% + 0,230 EUR pr kg
2007 99 50 30 Udgår og erstattes af:
2007 90 50 31 ----Figenmasse 24% + 0,042 EUR pr kg
32 ----Pistaciemasse 24% + 0,042 EUR pr kg
33 ----Hasselnøddemasse 24% + 0,042 EUR pr kg
2007 99 97 20 Udgår og erstattes af:
2007 99 97 21 -----Figenmasse 24%
22 -----Pistaciemasse 24%
23 -----Hasselnøddemasse 24%
2008 19 12 20 Udgår og erstattes af: 
2008 19 12 30 -----Med indhold af hasselnødder 7%
 
2008 19 19 20 Udgår og erstattes af: 
2008 19 19 30 ------Med indhold af hassselnødder  11,2%
 
2008 19 92 20 Udgår og erstattes af:
2008 19 92 30 ------Hasselnødder 8%
2008 19 99 20 Udgår og erstattes af:
2008 19 99 30 ------Hasselnødder 12,8%
2008 97 12 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 12 11 --------Med indhold af figner 16%
15 --------Med indhold af hasselnødder 16%
19 --------Med indhold af pistacienødder 16%
2008 97 14 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 14 11 --------Med indhold af figner 25,6%
15 --------Med indhold af hasselnødder 25,6%
19 --------Med indhold af pistacienødder 25,6%
2008 97 16 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 16 11 --------Med indhold af figner 16% + 0,026 EUR pr kg
15 --------Med indhold af hasselnødder 16% + 0,026 EUR pr kg
19 --------Med indhold af pistacienødder 16% + 0,026 EUR pr kg
2008 97 18 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 18 11 --------Med indhold af figner 25,6% + 0,042 EUR pr kg
15 --------Med indhold af hasselnødder 25,6% + 0,042 EUR pr kg
19 --------Med indhold af pistacienødder 25,6% + 0,042 EUR pr kg
2008 97 32 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 32 11 --------Med indhold af figner 15%
15 --------Med indhold af hasselnødder 15%
19 --------Med indhold af pistacienødder 15%
2008 97 34 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 34 11 --------Med indhold af figner 24%
15 --------Med indhold af hasselnødder 24%
19 --------Med indhold af pistacienødder 24%
2008 97 36 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 36 11 --------Med indhold af figner 16%
15 --------Med indhold af hasselnødder 16%
19 --------Med indhold af pistacienødder 16%
2008 97 38 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 38 11 --------Med indhold af figner 25,6%
15 --------Med indhold af hasselnødder 25,6%
19 --------Med indhold af pistacienødder 25,6%
2008 97 51 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 51 11 --------Med indhold af figner 11%
15 --------Med indhold af hasselnødder 11%
19 --------Med indhold af pistacienødder 11%
2008 97 59 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 59 11 --------Med indhold af figner 17,6%
15 --------Med indhold af hasselnødder 17,6%
19 --------Med indhold af pistacienødder 17,6%
2008 97 72 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 72 11 ---------Med indhold af figner 8,5%
15 ---------Med indhold af hasselnødder 8,5%
19 ---------Med indhold af pistacienødder 8,5%
2008 97 74 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 74 11 ---------Med indhold af figner 13,6%
15 ---------Med indhold af hasselnødder 13,6%
19 ---------Med indhold af pistacienødder 13,6%
2008 97 76 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 76 11 ---------Med indhold af figner 12%
15 ---------Med indhold af hasselnødder 12%
19 ---------Med indhold af pistacienødder 12%
2008 97 78 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 78 11 ---------Med indhold af figner 19,2%
15 ---------Med indhold af hasselnødder 19,2%
19 ---------Med indhold af pistacienødder 19,2%
2008 97 92 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 92 11 --------Med indhold af figner 11,5%
15 --------Med indhold af hasselnødder 11,5%
19 --------Med indhold af pistacienødder 11,5%
2008 97 93 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 93 11 --------Med indhold af figner 18,4%
15 --------Med indhold af hasselnødder 18,4%
19 --------Med indhold af pistacienødder 18,4%
2008 97 94 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 94 11 --------Med indhold af figner 11,5%
15 --------Med indhold af hasselnødder 11,5%
19 --------Med indhold af pistacienødder 11,5%
2008 97 96 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 96 11 --------Med indhold af figner 18,4%
15 --------Med indhold af hasselnødder 18,4%
19 --------Med indhold af pistacienødder 18,4%
2008 97 97 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 97 11 --------Med indhold af figner 11,5%
15 --------Med indhold af hasselnødder 11,5%
19 --------Med indhold af pistacienødder 11,5%
2008 97 98 10 Udgår og erstattes af:
2008 97 98 11 --------Med indhold af figner

18,4%

15 --------Med indhold af hasselnødder 18,4%
19 --------Med indhold af pistacienødder 18,4%
04.09.2014
8712 00 30 20 --Afsendt fra Cambodja, Pakistan eller Filippinerne 14%
8712 00 70 92 ---Afsendt fra Cambodja, Pakistan eller Filippinerne 14%

 Ændringerne medtages til Nyoptryk 2015 som forventes udsendt ultimo december 2014.