Dato for udgivelse
10 Sep 2014 09:51
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-017709
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indledning af en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EU) nr. 502/2013 på importen af cykler med oprindelse i Folkerepublikken Kina ved import af cykler afsendt fra Cambodja, Pakistan og Filippinerne uanset om varen er angivet med oprindelse i Cambodja, Pakistan og Filippinerne eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.


Kommissionen har ved forordning (EU) Nr. 938/2014 offentliggjort i EU-tidende L 263 af 3. september 2014 indledt en undersøgelse vedrørende den mulige omgåelse af de antidumpingforanstaltninger, der indførtes ved Rådets forordning (EU) nr. 502/2013 på importen af cykler (toldtariffens pos. 8712 00 30 20 og 8712 00 70 92) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) ved import af cykler afsendt fra Cambodja (KH), Pakistan (PK) og Filippinerne (PH) uanset om varen er angivet med oprindelse i Cambodja, Pakistan og Filippinerne eller ej, og om at gøre denne import til genstand for registrering.

For så vidt angår indledning af undersøgelse og registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 938/2014.

Forordningen trådte i kraft den 4. september 2014.