Indhold

Dette afsnit beskriver praksis for, hvornår konkursboer skal momsregistreres.

Afsnittet indeholder:

  • Konkursboets registreringsforhold (D.A.20.1.1)
  • Frivillig momsregistrering af erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom (D.A.20.1.2)