Dato for udgivelse
26 Sep 2014 11:50
Til
Importører mv
Sagsnummer
07-072255
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat med oprindelse i Rusland efter en udløbsundersøgelse.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 999/2014 offentliggjort i EU-tidende L 280 af 24. september 2014 indført en endelig antidumpingtold på importen af ammoniumnitrat (toldtariffens pos. 3102 30 90, 3102 40 90, ex 3102 29 00, ex 3102 60 00, ex 3102 90 00, ex 3105 10 00, ex 3105 20 10, ex 3105 51 00, ex 3105 59 00 og ex 3105 90 20) med oprindelse i Rusland (RU) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.

For så vidt angår den endelige antidumpingtold henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 999/2014.

Forordningen trådte i kraft den 25. september 2014.