Dato for udgivelse
29 Sep 2014 08:50
Til
Importører og eksportører
Sagsnummer
14-4262330
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Tariferingsforordninger i pos. 3006 og 1901, FB til KN vedr. kapitel 24 og fastlæggelse af refraktormetermetoden med tilhørende ændring af supplerende bestemmelse


Kommissionen har den 11. september 2014 vedtaget følgende forordninger om tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur:

  • Forordning (EU) nr. 972/2014 vedrørende tarifering af et flydende produkt beregnet til dentalbrug under pos. 3006 40 00.
  • Forordning (EU) nr. 973/2014 vedrørende tarifering af et tilberedt næringsmiddel (shirataki nudler) under pos. 1901 90 91.

Ligeledes den 11. september 2014 har Kommissionen vedtaget forordning (EU) nr. 974/2014 vedr. fastlæggelse af refraktometermetoden til måling af det opløselige tørstofindhold i varer forarbejdet på basis af frugt og grøntsager med henblik på deres tarifering i den kombinerede nomenklatur. De tilhørende ændringer af supplerende bestemmelse 1 til kapitel 8 samt supplerende bestemmelse 2 og 6 til kapitel 20 er også vedtaget 11. september 2014 ved forordning (EU) nr. 975/2014.

Disse forordninger er offentliggjort i EU-Tidende L 274 af 16. september juli 2014 og træder i kraft den 6. oktober 2014.

Kommissionen har desuden vedtaget en ændring af Forklarende Bemærkninger til KN vedr. henholdsvis KN kode 2401 30 00 og 2403 99 90 vedrørende tobaksstøv, tobaksmel og ekspanderet tobak.

Teksten er offentliggjort i EU-Tidende nr. C 316 af 16. september 2014.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en tariferingsforordning eller de Forklarende Bemærkninger kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 måneder og 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

BTO'er, der påvirkes af de ovenstående supplerende bestemmelser, kan ikke benyttes efter ikrafttrædelsen, selvom der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.

 

Med venlig hilsen

Tariferingscentret