Dato for udgivelse
07 Oct 2014 14:43
Til
Importører mv
Sagsnummer
09-075737
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse typer folie af aluminium med oprindelse i Armenien.


Kommissionen har ved meddelelse (2014/C 350/10) offentliggjort i EU-tidende C 350 af 4. oktober 2014 oplyst om udløb af antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af visse typer folie af aluminium (toldtariffens pos. 7607 11 90 10) med oprindelse i Armenien (AM).

For så vidt angår udløb af antidumpingforanstaltninger henvises til teksten i meddelelse (2014/C 350/10).