Dato for udgivelse
15 Oct 2014 14:22
Til
virksomheder beskæftiget med Motorregistret
Sagsnummer
14-0621899
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Release 2.9 til Motorregistret er planlagt til at kunne sættes i drift med virkning fra og med den 19. november 2014


Release 2.9 til Motorregistret er planlagt til at kunne sættes i drift med virkning fra og med den 19. november 2014.

Releasen omfatter bl.a. følgende ændringsanmodninger:

 1. ÆA 448 Redigering af leasingafgift (Leasing)
 2. ÆA 587 Forbedret flow i privat ejer/brugerskifte 
 3. ÆA 626 Ændring af periodisk afgiftsberegning for store personbiler til beboelse 
 4. ÆA 667 Tilladelse til tivolikørsel for påhængsredskab - rutekørsel for personbil til personbefordring
 5. ÆA 673 "Kun godkendt til rutekørsel" for store personbiler 
 6. ÆA 698 Ikke løbende genberegning i Vis leasingaftale (Leasing)
 7. ÆA 706 Autom. beregning af renterefusion for leasingaftaler, der indfries med restafgift før tid (Leasing)
 8. ÆA 722 Fejlmeddelelse Ikke tilknyttet et gyldigt registreringsgrundlag
 9. ÆA 726 Tilladelse "Tempo 100" skal også kunne vælges (af synsvirksomhederne) for Art "Personbil" med Anvendelse "Ambulancekørsel 

Bemærkninger til de enkelte ændringer

1. ÆA 448 Redigering af leasingafgift 

Ifølge de nuværende regler må følgende operationer ikke udføres på et køretøj med et aktivt leasingcertifikat:

 • Reguler registreringsafgift
 • Rediger værdifastsættelse på månedsangivelse
 • Registrer betalt registreringsafgift

Det betyder, at det ikke er muligt - f.eks. ved klage, pristjek eller ved fejlskrivning/fejlfakturering - at ændre værdiansættelsen med virkning for en aktiv leasingaftale.

Operationen kan kun klares ved at annullere leasingaftalen og oprette en ny, hvilket typisk medfører dobbeltbetaling for en måned.

Løsningen gør det muligt at ændre værdifastsættelsen af et køretøj med et aktivt leasingcertifikat med den virkning, at

 • Den fulde registreringsafgift genberegnes
 • Leasingafgiften genberegnes
 • Differencen i leasingafgift opkræves eller udbetales.

2. ÆA 587 Forbedret flow i privat ejer/brugerskifte 
Der skal ske en forbedring i flowet for privat ejer/brugerskifte, så fejlregistreringer minimeres (det vil mere tydeligt fremgå, at det er køberen, der skal foretage ejerskiftet).

Ændringen skal yderligere sikre, at der sker en blokering for privat ejer/brugerskifte, hvis ny ejer/bruger har ukendt adresse. I sådan et tilfælde henvises borgeren til SKAT.

3. ÆA 626 Ændring til periodisk afgiftsberegning for store personbiler til beboelse 
Der laves en ændring til den periodiske afgiftsberegning således, at store personbiler med anvendelse "beboelse passagerantal på max 8" (autocampere), betaler grøn ejer afgift uanset køretøjets totalvægt.

4. ÆA 667 Tilladelse til tivolikørsel for påhængsredskab - rutekørsel for personbil til personbefordring

Det sikres, at påhængsredskaber som anvendes ifm. tivoli eller cirkuskørsel (f.eks. tombola vogne) fritages for vægtafgift. Tilladelsen "Rutekørsel" skal kunne gives for personbiler, som har anvendelserne "Privat personkørsel", "Beboelse" og "Særlig anvendelse".

5. ÆA 673 "Kun godkendt til rutekørsel" for store personbiler

Ændringen imødekommer Trafikstyrelsens ønske om, at store personbiler som "Kun godkendt til rutekørsel" ikke kan omregistreres til anden anvendelse uden syn.

6. ÆA 698 Ikke løbende genberegning i Vis leasingaftale 

Ved indregistrering af leasing køretøjer, låses leasing afgifterne i dag. Derfor fremvises genberegninger af ændrede rentesatser, diesel fradrag mv. i DMR for den enkelte leasing aftale og ikke de konkrete afgifter og rentesatser som gælder for den pågældende leasing aftale.

Der udvikles derfor en "stop" funktionalitet således, at genberegning af den aktive leasing aftale ikke finder sted.

7. ÆA 706 Automatisk beregning af renterefusion for leasingaftaler, der indfries med restafgift før tid 

Ved afbrydelse af et leasingforhold inden leasing aftalens udløbsdato, skal systemet kunne beregne korrekte refusioner af f.eks. renten. 

8. ÆA 722 Fejlmeddelelse Ikke tilknyttet et gyldigt registreringsgrundlag

Ved fremsøgning af et køretøj via "Vis Køretøj"-, "Udvidet søgning"- samt "Køretøjhistorik" funktionaliteten, kan køretøjer i dag ikke fremvises i DMR, såfremt der foreligger et ugyldigt registreringsgrundlag/ugyldigt syn på køretøjet (f.eks. hvis en bil i et år har stået ubrugt hen og uden gyldigt syn). Funktionaliteten ændres således, at fremsøgning kan lade sig gøre til trods for et ugyldigt registreringsgrundlag, idet der blot er tale om en visning af køretøjet.

Ved fremsøgning af køretøjer ifm. registreringer på køretøjet, vil der komme en fejlmeddelelse frem på skærmen for køretøjer med et ugyldigt registreringsgrundlag om, at "køretøjet kan ikke fremsøges, fordi der er manglende oplysninger fra køretøjets registreringssyn".

9. ÆA 726 Tilladelse "Tempo 100" skal også kunne vælges (af synsvirksomhederne) for Art "Personbil" med Anvendelse "Ambulancekørsel 

Tilladelse "Tempo 100" skal også kunne vælges (af synsvirksomhederne) for Art "Personbil" med Anvendelse "Ambulancekørsel".

Brug af testsystemet (SIT)

Der er udarbejdet en håndbog med generel information om, hvordan du anvender DMR's testsystem SIT. Du får indblik i, hvordan du logger på testsystemet, hvor du finder forskellige roller til brug for testen samt hvilke køretøjsdata, du kan finde i testsystemet.