Dato for udgivelse
28 Oct 2014 12:16
Til
Virksomheder, som eksporterer køretøjer og får godtgjort registreringsafgiften
Sagsnummer
14-4299744
Resumé

SKAT vil i en periode indkalde alle køretøjer, anmeldt til eksport med henblik på eksportgodtgørelse via månedsangivelse, til udvidet registreringssyn. 


I den kommende periode vil der blive stillet nogle yderligere krav i forbindelse med eksport af køretøjer.

Alle køretøjer, som skal eksporteres, skal til udvidet registreringssyn

I perioden fra 1. november 2014 til og med 31. januar 2015, skal alle køretøjer, som eksporteres med henblik på afgiftsgodtgørelse via månedsangivelse efter registreringsafgiftslovens bestemmelser, til udvidet registreringssyn.

Ved det udvidede registreringssyn, bliver køretøjets stand registreret, og det bliver fastslået, om køretøjet er i registreringsklar stand.

Hvorfor udvidet registreringssyn

Da reglerne blev indført var intentionen, at 1/3 af alle køretøjer som eksporteres, skulle have gennemført et udvidet registreringssyn.

Det udvidede registreringssyn skal bekræfte, at de køretøjer, som bliver eksporteret, er i registreringsklar stand, og at standen er angivet korrekt. På den måde sikrer vi os, at der udbetales mere korrekte godtgørelser. 

Synsrapport - ikke mere end 4 uger gammel

Synsrapporten må ikke være mere end 4 uger gammel, regnet fra den dato, hvor køretøjet påføres månedsangivelsen eller hvor der anmodes om værdifastsættelse.

Hvis køretøjet ikke bliver synet

Hvis en registreret virksomhed ikke kan fremvise synsrapport og derved dokumentere, at det udvidede registreringssyn er gennemført, kan der ikke udbetales eksportgodtgørelse, og SKAT vil derfor opkræve den for meget udbetalte godtgørelse. 

Fristen for at betale afgiften, vil være 14 dage efter, SKAT har truffet afgørelse om, at godtgørelsen skal tilbagebetales.  

Love og regler

Det står i registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 1, at SKAT også kan indhente en sådan synsrapport for køretøjer under 10 år.

For meget udbetalt godtgørelse opkræves efter registreringsafgiftslovens § 7 c, stk. 4.

Registreringsafgiftsloven kan ses på skat.dk/afgiftslove.

Hvis der er spørgsmål

Er der spørgsmål til dette nyhedsbrev, kan SKAT kontaktes ved funktionsleder Therese Corfixen Elnegaard på direkte telefon 72 38 98 99 eller funktionsleder Poul Erik Bramsen på direkte telefon 72 38 69 78.