Dato for udgivelse
21 Oct 2014 09:30
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
14-4575197
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nye tariferingsforordninger


EU-Kommissionen har den 25 september 2014 vedtaget følgende forordninger for tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur.

Forordning 1034/2014 vedrørende tarifering af motorkøretøj af pickup-typen under 8703 32 19.

Forordning 1035/2014 vedrørende tarifering af turbinehjul og turboladerhus under 8411 99 00.

Forordning  1036/2014 vedrørende tarifering af en komponent med trykte kredsløb frembudt til indbygning i en fjernsynsmodtager med en LCD-skærm og en videogengiver under 8529 90 65 .

Forordning 1037/2014 vedrørende tarifering af 4 halvlederkomponenter (LED-modul) under 8541 40 10.

Forordning 1038/2014 vedrørende tarifering af ballonkateter, fremføringskateter og ledetråd under 9018 39 00.

Forordningerne er offentliggjorte i EU-Tidende L 287 den 7 oktober 2014 og træder i kraft d 27 oktober 2014.

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en tariferingsforordning eller de Forklarende Bemærkninger kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 måneder og 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.