Dato for udgivelse
22 Oct 2014 11:28
SKM-nummer
SKM2014.725.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0010601
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Lokalplan bebyggelsesprocent grundværdi genoptagelse
Resumé

Ved ansættelsen af grundværdien på en større beboelsesejendom havde vurderingsmyndigheden anvendt etagemeterprincippet, og der var taget udgangspunkt i en bebyggelsesprocent på 50. Kommuneplanen havde en bebyggelsesprocent på 55 med mulighed for under nogle forudsætninger at bebygge med op til 70% i 4 etager, mens byplanvedtægten gav alene mulighed for at bebygge grunden med 38% og kun i 3 etager.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven Lovbekendtgørelse nr. 175 af 23-02-2011

Reference(r)

Vurderingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 1067 af 30-08-2013 § 13.

Henvisning

Den juridiske Vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.2.2.3.

Redaktionelle noter

Denne er den samme som SKM2014.726.SR

Ved ansættelsen af grundværdien på en større beboelsesejendom, havde vurderingsmyndigheden anvendt etagemeterprincippet, og der var taget udgangspunkt i en bebyggelsesprocent på 50. Kommuneplanen havde en bebyggelsesprocent på 55 med mulighed for under nogle forudsætninger at bebygge med op til 70% i 4 etager, men byplanvedtægten gav alene mulighed for at bebygge grunden med 38% og kun i 3 etager. 

Byplanvedtægten har, fordi det er den konkrete offentligretlige regulering af en ejendoms anvendelsesmulighed, forrang for kommuneplanrammen.

Det er derfor en objektiv fejl, der kan tilskrives vurderingsmyndigheden, at der er anvendt en for høj bebyggelsesprocent og dermed ansat en for høj grundværdi.

Skatterådet genoptog ekstraordinært ansættelsen og nedsatte grundværdien i 2008 fra 40.674.200 kr. til 30.912.400 kr.  Der skete tilsvarende en ændring af værdien i basisåret (2003).

Ændringen fik skattemæssig virkning fra og med 21. december 2010.