Dato for udgivelse
29 Oct 2014 14:12
SKM-nummer
SKM2014.742.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-0053330
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Ejendomsvurdering, grundværdi
Resumé

Skatterådet har ekstraordinært genoptaget vurderingen pr. 1. oktober 2008 med henblik på at få rettet grundværdien.

Hjemmel

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 33, stk. 3
Vurderingsloven § 6 
Vurderingsloven § 13

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-1, afsnit H.A.3.

Vurderingsmyndigheden er blevet gjort opmærksom på, at grundværdien ved vurderingen pr. 1. oktober 2008 ikke er ansat på grundlag af de korrekte bebyggeregulerende bestemmelse, idet der ikke er taget hensyn til den kommuneplanramme som ejendommen er omfattet af.

Ejendommen, som er en beboelsesejendom med 55 lejligheder, var pr. 1. oktober 2008 bebygget med en etageboligbebyggelse med et samlet bygningsareal på i alt 3.946 m². Det matrikulære areal var på vurderingstidspunktet 6.027 m².

På baggrund heraf genoptages ejendomsvurderingen ekstraordinært, og vurderingen ændres således:

Ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2008:

Grundværdi: 4.339.400 kr. ændres til 2.938.200 kr.

Ændringen vil få skattemæssig virkning fra og med 1. januar 2010 for beregningen af de kommunale ejendomsskatter.