Dato for udgivelse
02 Nov 2014 17:50
Til
Finansielle Institutter
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
eKapital - 72 38 02 10
Resumé

Det er nu muligt, at foretage anmeldelse til Erhvervsstyrelsen vedr. indberetningspligt efter skattekontrollovens § 8Å - USA FATCA


Anmeldelse af indberetningspligt efter skattekontrollovens § 8Å - USA FATCA, kan nu foretages til Erhvervsstyrelsen på virk.dk (blanket 03.047).

Hvad er fristen for anmeldelse til Erhvervsstyrelsen?

Hvis indberetningspligten indtræder i 2014, er anmeldelsen til registrering rettidig, hvis den er foretaget senest den 31. december 2014.

Hvis indberetningspligten indtræder efter 2014, skal anmeldelsen ske senest 8 dage efter indberetningspligtens indtræden.

Der henvises til § 29 i bekendtgørelsen til skattekontrollovens nr. 769 af 25/6-2014.

Jeg er i tvivl, om jeg er indberetningspligtig eller ej. Hvad gør jeg?

Det fritager ikke for anmeldelse af indberetningspligt til SKAT, at en virksomhed er i tvivl om, hvorvidt den er omfattet af indberetningspligten. Det følger af bekendtgørelsens § 29, stk. 3.

Hvis en virksomhed er i tvivl om, hvorvidt den er omfattet af indberetningspligten, skal virksomheden anmelde sig til SKAT. Ved tvivl skal anmeldelsen vedlægges en redegørelse for den anmeldelsespligtiges virksomhed. SKAT træffer herefter afgørelse om registreringen. Det følger også af bekendtgørelsens § 29, stk. 3.

SKAT kan ikke træffe afgørelse om registreringspligten, herunder indberetningspligten, før virksomheden har anmeldt sig til SKAT.