Dato for udgivelse
07 Nov 2014 13:49
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-4889562
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændringer af toldtarifpositioner.


Kommissionen har givet meddelse om yderligere ændringer til toldtariffen.

Toldtarif Varebeskrivelse Tarifmæssig
told
07.11.2014
0301 91 90 10      Udgår og erstattes af:
0301 91 90 ----Af arten Oncorhynchus mykiss:
11 -----Af vægt pr. stk. højst 1,2 kg 12%
19 -----I andre tilfælde 12%
0302 11 80 10 Udgår og erstattes af:
0302 11 80 ----Af arten Oncorhynchus mykiss:
11 ----- I form af hele fisk (med hoved), med eller uden gæller, rensede eller urensede, af vægt pr. stk. højst 1,2 kg; uden hoved, med eller uden gæller, rensede eller urensede, af vægt pr. stk. højst 1 kg 12%
19 -----I andre tilfælde 12%
0303 14 90 10 Udgår og erstattes af:
0303 14 90 ----Af arten Oncorhynchus mykiss:
11 -----I form af hele fisk (med hoved), med eller uden gæller, rensede eller urensede, af vægt pr. stk. højst 1,2 kg; uden hoved, med eller uden gæller, rensede eller urensede, af vægt pr. stk. højst 1 kg 12%
19 -----I andre tilfælde 12%
0305 43 00 10 Udgår og erstattes af:
0305 43 00 ---Af arten Oncorhynchus mykiss:
11 ----I form af hele fisk (med hoved), med eller uden gæller, rensede eller urensede, af vægt pr. stk. højst 1,2 kg; uden hoved, med eller uden gæller, rensede eller urensede, af vægt pr. stk. højst 1 kg; fileter, af vægt pr. stk. højst 400 g 14%
19 ----I andre tilfælde 14%

Ændringerne medtages til Nyoptryk 2015 som forventes udsendt ultimo december 2014.