Dato for udgivelse
19 Nov 2014 10:26
Til
Virksomheder beskæftiget med import og eksport
Sagsnummer
14-4981536
Resumé

Nye tariferingsforordninger


EU-Kommissionen har den 11. november 2014 vedtaget følgende forordninger for tarifering af varer i den kombinerede nomenklatur.

 

Forordning 1212/2014  vedr. tarifering af skruer af titanlegering under 8108 90 90.

 

Forordning 1213/2014 vedr. tarifering af skruer af titanlegering under 9021 10 90.

 

Forordning 1214/2014 vedr. tarifering af "pangea dual core" skrue under 9021 10 90.

 

Forordning 1215/2014 vedr. tarifering af solpanel under 8419 19 00.

 

Forordning 1216/2014 vedr. tarifering af set-top boks med kommunikationsfunktion under 8528 71 91.

 

Forordning 1217/2014 vedr. tarifering af elektriske filtre under 8532 24 00 og 8548 90 90.

 

En bindende tariferingsoplysning (BTO) ophører med at være gyldig fra datoen for offentliggørelsen, såfremt den ikke længere er i overensstemmelse med fortolkningen af toldnomenklaturen som følge af de vedtagne foranstaltninger. BTO'er, der påvirkes af en tariferingsforordning eller de Forklarende Bemærkninger kan dog fortsat benyttes i en periode på henholdsvis 3 måneder og 6 måneder efter offentliggørelsen, såfremt der inden offentliggørelsen er indgået bindende og endelig kontrakt om køb (import) eller salg (eksport) af den pågældende vare.