Dato for udgivelse
21 Nov 2014 10:06
Til
Importører mv
Sagsnummer
13-0199721
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af navnet på en virksomhed vedrørende importen til Unionen af melamin med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2014/C 414/05) offentliggjort i EU-tidende C 414 af 20. november 2014 ændret navnet på en virksomhed vedrørende importen af melamin (toldtariffens pos. 2933 61 00 00) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navnet på virksomheden henvises til teksten i meddelelse (2014/C 414/05).