Dato for udgivelse
21 Nov 2014 10:26
Til
Importører mv
Sagsnummer
12-0244298
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Ændring af navne på virksomheder vedrørende importen til Unionen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale med oprindelse i Folkerepublikken Kina.


Kommissionen har ved meddelelse (2014/C 414/06) offentliggjort i EU-tidende C 414 af 20. november 2014 ændret navne på virksomheder vedrørende importen af bordservice og køkkenartikler af keramisk materiale (toldtariffens pos. 6911 10 00 90, 6912 00 10 11, 6912 00 10 91, 6912 00 30 10, 6912 00 50 10 og 6912 00 90 10) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN).

For så vidt angår ændring af navne på virksomheder henvises til teksten i meddelelse (2014/C 414/06).