Dato for udgivelse
24 Nov 2014 15:01
Gyldig til
22 Nov 2016 07:00
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Nu hvor julen nærmer sig, er du måske én af dem, der køber julegaver på nettet eller får sendt gaver fra venner og familie fra fx USA eller andre lande, der ikke er med i EU. Hvis du modtager sådanne forsendelser, skal du være opmærksom på, at du måske skal betale told, moms og punktafgifter.


Nu hvor julen nærmer sig, er du måske én af dem, der køber julegaver på nettet eller får sendt gaver fra venner og familie fra fx USA eller andre lande, der ikke er med i EU. Hvis du modtager sådanne forsendelser, skal du være opmærksom på, at du måske skal betale told, moms og punktafgifter.

Nedenfor kan du se reglerne for betaling af told, moms og punktafgifter i forbindelse med modtagelse af sådanne forsendelser.

Vær opmærksom på, at hvis du skal betale moms og evt. told eller punktafgifter af din gave eller dit køb, vil du som regel også blive opkrævet et gebyr af den virksomhed, som sørger for at din pakke bliver toldbehandlet og som sørger for at der bliver betalt importmoms. Post Danmarks gebyr er pt. på 160 kr. Kurervirksomheder opkræver som regel også gebyr, de varierer afhængigt af hvilken kurervirksomhed, der er tale om.

Når du får tilsendt en gave fra lande udenfor EU

Told
Der skal som udgangspunkt betales told af gaver, som sendes fra en privatperson i et ikke EU-land til en privatperson i EU, men der er dog visse undtagelser.

For at du kan få en gave toldfrit ind i Danmark, skal disse betingelser være opfyldt:

 • Gavens samlede værdi må ikke overstige 45 EUR (ca. 350 kr.)
 • Gaven skal være til modtagerens eller dennes families personlige brug.
 • Der skal være tale om lejlighedsvise gaver (fx julegaver og fødselsdagsgaver).
 • Gaven skal sendes til modtageren, uden at modtageren skal betale noget til afsenderen.
 • Der må ikke være tale om indførsel af erhvervsmæssig karakter.

Hvis du som gave modtager tobaksvarer, spiritus, hedvin, bordvin, parfume eller toiletvand, skal du også være opmærksom på, at toldfritagelsen er begrænset til følgende mængde pr. samlede forsendelse:

Spiritus over 22 pct.

1 liter

eller

Spiritus, hedvin, mousserende vin o.lign. ikke over 22 pct.

1 liter

eller

en kombination af disse varer

Bordvin

2 liter

Cigaretter

50 stk.

eller

Cigarillos

25 stk.

eller

Cigarer

10 stk.

eller

Røgtobak

50 g

eller

en kombination af disse varer

Parfume

50 g

eller

Toiletvand

¼ liter

Bordvin er ikke mousserende vin.

Hvis der er tale om flere gaver, som sendes i én pakke, og den samlede værdi kommer over 45 EUR ( ca. 350 kr.), kan der ske en opdeling af pakken i en toldfri del og en del, der skal fortoldes. Værdien af én gave kan dog ikke opdeles. Hvis værdien af de enkelte gaver i en pakke ikke kan fastslås, skal der betales told af hele pakkens værdi. Hvis en pakke indeholder to gaver til en værdi af f.eks. 30 EUR (ca. 225 kr.) og 25 EUR (ca. 187,50 kr.), kan kun den ene gave indføres toldfrit.

Ved beregning af told, når der er tale om gave(r),  hvor den samlede værdi overstiger 45 EUR (ca. 350 kr.), anvendes, som hovedregel, en såkaldt enhedstoldsats på 2,5 pct. For at enhedstoldsatsen kan anvendes må pakkens værdi dog ikke overstige 700 EUR (ca. 5.250 kr.) Denne enhedstoldsats gælder ikke tobaksvarer. Der skal den almindelige toldsats betales. For fx cigaretter er toldsatsen 57,6 pct.

Moms
Momsfriheden for forsendelser af gaver fra lande uden for EU, følger toldfriheden, dog med følgende undtagelser:

 • Hvis gavens værdi overstiger 350 kr., skal der betales moms af hele forsendelsens værdi.

Der er ikke momsfrihed på spiritus, vin, øl, tobak, parfume eller lignende.

Punktafgifter
Som hovedregel gives der punktafgiftsfrihed i samme omfang som for momsfriheden og med tilsvarende undtagelser:

 • Hvis gavens værdi overstiger 350 kr., skal der betales punktafgift, hvis varen er punktafgiftspligtig, f.eks. chokoladevarer.

Der er ikke punktafgiftsfrihed på spiritus, vin, øl og tobak.

Når du køber varer over nettet i lande udenfor EU og får dem sendt til Danmark

Told
Når du køber varer over nettet i en forretning i et land uden for EU, betegnes det som et køb med erhvervsmæssig karakter og kan derfor ikke omfattes af reglerne om toldfrihed for gaver. Når du køber disse varer i et land udenfor EU og får dem tilsendt, skal du derfor som udgangspunkt betale told, moms og punktafgifter.

Du kan dog under visse betingelser få  toldfritagelse.

Du kan indføre varer toldfrit, såfremt :

 • Forsendelsens samlede værdi ikke overstiger 150 EUR (ca. 1.125 kr.).
 • Forsendelsen ikke indeholder tobaksvarer, spiritus, hedvin, bordvin samt parfume eller toiletvand.

MOMS
Der gives ikke momsfritagelse på forsendelser med erhvervsmæssig karakter.

Punktafgifter
Der gives ikke punktafgiftsfrihed på forsendelser med erhvervsmæssig karakter.

Særlige varer
Der gælder særlige regler for:

 • Varemærkeforfalskede og piratkopierede varer.
 • Levende dyr og planter, herunder også udryddelsestruede vilde dyr og planter.
 • Lægemidler til mennesker og dyr.
 • Narkotika og varer der kan bruges til at producere narkotika.
 • Våben og sprængstoffer.
 • Fyrværkeri.

Nogle af varerne må ikke indføres pga. sundhedsmæssige, sikkerhedsmæssige, veterinære, plantesygdomsmæssige eller andre årsager.
Andre varer kræver det en særlig tilladelse for at indføre. Hos SKAT kan du få at vide, om der gælder særlige regler for de varer, du gerne vil modtage, og om der eventuelt skal søges om en særlig tilladelse.

Mere information
Hvis du vil vide mere, kan du se i SKATs Juridiske Vejledning. Du kan også henvende dig til SKAT via telefonnummer 72 22 18 18.