Dato for udgivelse
04 Dec 2014 11:59
Til
Importører mv.
Sagsnummer
14-5163038
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Indførelse af en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål med oprindelse i Republikken Korea og Malaysia efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009.


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) nr. 1283/2014 offentliggjort i EU-tidende L 347 af 3. december 2014 indført en endelig antidumpingtold på importen af visse rørfittings af jern eller stål (toldtariffens pos. 7307 93 11 91, 7307 93 11 93,  7307 93 11 94, 7307 93 11 95, 7307 93 11 99, 7307 93 19 91, 7307 93 19 93, 7307 93 19 94, 7307 93 19 95, 7307 93 19 99 , 7307 99 80 92, 7307 99 80 93, 7307 99 80 94, 7307 99 80 95 og 7307 99 80 98) med oprindelse i Republikken Korea (KR) og Malaysia (MY) efter en udløbsundersøgelse i henhold til artikel 11, stk. 2 i Rådets forordning (EG) nr. 1225/2009.

For så vidt angår indførelsen af den endelige antidumpingtold henvises til teksten i gennemførelsesforordning (EU) nr. 1283/2014

Forordningen træder i kraft den 4. december 2014