Dette afsnit handler om de krav, der skal opfyldes ved ansøgning om tilladelse til drift af gevinstgivende spilleautomater.

Afsnittet indeholder:

 

Tilladelse til opstilling og drift af spilleautomater i spillehaller og restaurationer gives tidsbegrænset.

For spillehaller udsteder Spillemyndigheden, som hovedregel, en tilladelse på fem år.

For restaurationer følger en tilladelse, tidsmæssigt, restaurationens alkoholbevilling.

Udstedelse af en tilladelse sker efter en høringsproces med ansøgeren. I konkrete sager kan Spillemyndigheden udstede tilladelser med andre gyldighedsperioder end de ovenfor nævnte.

Se bemærkningerne til SPILL § 19.

Se også

  • Afsnit J.A.4  kriterier for alle ansøgere
  • Afsnit J.A.12.1.1 specielle krav for ansøgere