Indhold

Dette afsnit handler om konsekvenserne, hvis en virksomhed ikke betaler rettidigt.

Afsnittet indeholder:

  • Gebyr
  • Renter
  • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre

 

Gebyr

Der skal betales et gebyr på 65 kr. for hver rykker (såkaldte erindringsskrivelser) vedrørende betaling efter opkrævningsloven. Se OPKL § 6.

Renter

Hvis et beløb på skat eller afgift ikke betales rettidigt, eller der er givet henstand med betalingen, skal der betales en månedlig rente. Se OPKL § 7, stk. 1.

Renten efter OPKL § 7, stk. 1.  beregnes dagligt fra den seneste rettidige betalingsdag for beløbet, og frem til beløbet betales.

Rentesatsen efter OPKL § 7, stk. 1, udgør basisrenten efter OPKL § 7, stk. 2, med et tillæg på 0,7 procentpoint. Se OPKL § 7, stk. 1.

Basisrenterne offentliggøres senest den 15. december forud for det år, hvor den skal have virkning. Den offentliggjorte rentesats gælder hele kalenderåret. Se OPKL § 7, stk. 2.

Renten kan ikke fratrækkes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Se OPKL § 7, stk. 1.

Der gælder særlige regler for forrentning af skattekontoen. Se OPKL § 7, stk. 1. Reglerne om forrentning af skattekontoen er omtalt i afsnit A.B.4.5.3.

Bemærk

Der findes også særlige renteregler for told, bøder og civilretlige krav.

Her finder du en samlet oversigt over renteregler på krav under opkrævning: Renteoversigt

 

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser med videre

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse  Afgørelsen i stikord Yderligere kommentarer
Skatteforvaltningen
SKM2020.507.SKTST

Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2021

SKM2019.608.SKTST

Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2020

SKM2018.560.SKTST

Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2019

SKM2017.644.SKAT

Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2018.

SKM2016.490.SKAT

Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2017.

SKM2015.760.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, for 2016  
SKM2014.827.SKAT Rentesatsen efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 for 2015