Indhold

Dette afsnit handler om skattekontoens anvendelsesområde.

Afsnittet indeholder:

  • Hvad omfattes af skattekontoen?
  • Hvem omfattes af skattekontoen?

Hvad omfattes af skattekontoen?

Skattekontoen omfatter ind- og udbetalinger vedrørende:

Se OPKL § 16.

Hvem omfattes af skattekontoen?

Det er kun ovenstående ind- og udbetalinger fra og til virksomheder, selskaber, fonde og foreninger, offentlige myndigheder, institutioner m.v., som omfattes af reglerne om skattekontoen. Se OPKL § 16.