Dato for udgivelse
17 Dec 2014 13:22
Til
Importører mv
Sagsnummer
14-5275217
Ansvarlig styrelse
Toldstyrelsen
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

Registrering vedrørende importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål med oprindelse i Folkerepublikken Kina og Taiwan


Kommissionen har ved gennemførelsesforordning (EU) Nr. 1331/2014 offentliggjort i EU-tidende L 359 af 16. december 2014 gjort importen af koldvalsede flade produkter af rustfrit stål (toldtariffens pos. 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 og 7220 20 89) med oprindelse i Folkerepublikken Kina (CN) og Taiwan (TW) til genstand for registrering.

Registreringen ophører ni måneder efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

For så vidt angår registrering henvises til teksten i forordning (EU) Nr. 1331/2014.

Forordningen træder i kraft den 17. december 2014.