Dato for udgivelse
22 Dec 2014 14:21
Til
Momsregistrede virksomheder
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter
Resumé

1. januar 2015 ændres fradragsreglerne for hotelovernatning i Momsloven. Derudover præciseres og udvides reglerne om momsfritagelse i forbindelse med toldoplag og andre særlige toldordninger.


Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold

Fra 1. januar 2015 ændres fradragssatsen på hotelovernatninger fra 75 procent til 100 procent. Dette dog stadig under forudsætning af, at udgifterne til hotelovernatningen er af erhvervsmæssig karakter. Fradragssatsen på 25 procent vedrørende restaurantydelser ændres ikke.


Præcisering og udvidelse af reglerne om momsfritagelse i forbindelse med toldoplag og andre særlige toldordninger

Det præciseres i momsloven, at salg af varer på toldoplag er momsfrit. Tilsvarende bliver det præciseret, at salg af varer under andre særlige toldordninger er momsfrit. Det drejer sig om ordningerne Intern fællesskabsforsendelse, Ekstern forsendelse og Midlertidig indførsel med fuldstændig toldfritagelse. Der indføres samtidig en fritagelse for salg af varer omfattet af aktiv forædling. Det præciseres samtidig, at salg af varer på råvareafgiftsoplag er momsfrit. Kontingentafgiftsoplag afskaffes.