Dato for udgivelse
06 Jan 2015 14:04
SKM-nummer
SKM2015.4.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
13-0045942
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Nyopstået ejerlejlighed, grundværdi, basisår, omberegning, lige/ulige ejendom
Resumé

Skatterådet genoptog ekstraordinært 2005-vurderingen og ændrede ejendommens basisår, den omberegnede grundværdi og grundværdien i genoptagelsesåret.

Hjemmel

Bekendtgørelse af skatteforvaltnings-loven, § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.
Vurderingsloven, LBK nr. 1067 af 30-08-2013 § 13, § 16A og § 33 stk. 18.

 

Reference(r)

Bekendtgørelse af skatteforvaltnings-loven, LBK nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.
Bekendtgørelse af vurderingsloven, LBK nr. 1067 af 30-08-2013 § 13, § 16A og § 33 stk. 18.

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.5.2.

Sagen, der var rejst den 28. december 2009,  vedrørte en  ejerlejlighed, der efter opdeling første gang var vurderet i 2005. Ved en fejl, der måtte tilskrives vurderingsmyndigheden, var 2004 ansat som ejendommens basisår, Grundværdien var ansat i 2005-niveau, uanset ejendommen var en "lige" ejendom, hvorfor grundværdien skulle have været ansat i 2004-niveau reguleret med den konkrete reguleringsprocent.

Skatterådet genoptog ekstraordinært 2005 vurderingen, ændrede ejendommens basisår til 2003, der var moderejendommens basisår, nedsatte grundværdien i basisåret fra 14.256.300 kr.  til 5.803.100 kr. og nedsatte grundværdien i 2005 fra 14.969.100 kr.  til 7.487.800  kr.

Afgørelsen får skattemæssig virkning fra og med 28. december 2009.