Dato for udgivelse
06 Jan 2015 14:04
SKM-nummer
SKM2015.5.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
14-2315165
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering
Emneord
Planmæssig anvendelse, kommuneplan, byplanvedtægt, offentligt formål, bebyggelsesprocent
Resumé

Skatterådet genoptog ekstraordinært 2006-vurderingen på en ejendom, der var udlagt til offentlige formål i en byplanvedtægt. Vedtægten havde ikke bestemmelser om bebyggelsesgraden, men kommuneplanens rammer fastsatte en maksimal bebyggelse af ejendommen på 60%.  Ejendommen skulle vurderes efter etagemeterprincippet og der var ved vurderingen anvendt en bebyggelsesprocent på 150. 

Skatterådet nedsatte grundværdien. idet der trods indsigelse fra repræsentanten ikke ændredes på skønnet over etagemeterprisen.  Ved 2006-vurderingen havde ejendommen en betydelig negativ forskelsværdi.  Skatterådet forhøjede ejendomsværdien  og ansatte  dækningsafgiftspligtig forskelsværdi.

Ændringen blev tillagt skattemæssig virkning fra og med 16. marts 2009.

 

Hjemmel

Bekendtgørelse af skatteforvaltnings-loven, § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.
Vurderingsloven, LBK nr. 1067 af 30-08-2013 § 13,

 

Reference(r)

Bekendtgørelse af skatteforvaltnings-loven, LBK nr. 175 af 23-02-2011 § 33, stk. 3, jf. lov nr. 925 af 18-09-2012 § 3 stk. 10.
Bekendtgørelse af vurderingsloven, LBK nr. 1067 af 30-08-2013 § 13..

 

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.

Henvisning

Den juridiske vejledning 2014-2, afsnit H.A.3.2.2.3.

Skatterådet genoptog ekstraordinært 2006-vurderingen på en ejendom, der var udlagt til offentlige formål i en byplanvedtægt. Vedtægten havde ikke bestemmelser om bebyggelsesgraden, men kommuneplanens rammer fastsatte en maksimal bebyggelse af ejendommen på 60%.  Ejendommen skulle vurderes efter etagemeterprincippet og der var ved vurderingen anvendt en bebyggelsesprocent på 150.  Det fandtes at være en væsentlig  fejl, der måtte tilskrives vurderingsmyndigheden, at der var anvendt en for høj bebyggelsesprocent.

Skatterådet nedsatte grundværdien fra 5.612.400 kr. til 2.245.000 kr. idet der trods indsigelse fra repræsentanten ikke ændredes på skønnet over etagemeterprisen.  Ved 2006-vurderingen havde ejendommen en betydelig negativ forskelsværdi.  Skatterådet forhøjede ejendomsværdien  fra 710.000 kr. til 2.245.000 og ansatte en dækningsafgiftspligtig forskelsværdi på 105.000 kr.

Ændringen blev tillagt skattemæssig virkning fra og med 16. marts 2009.